MEDLEM I ETISK HANDEL NORGE

Northug er medlem i Etisk Handel Norge (EHN). Det betyr at vi forplikter oss til å jobbe for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Etisk Handel Norge (EHN) er et medlemsbasert ressurs- og kompetansesenter for etisk handel bestående av bedrifter, virksomheter i offentlig sektor og organisasjoner. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap i EHN forplikter til konkret og målrettet forbedringsarbeid over tid.

 
 


CODE OF CONDUCT

Vi samarbeider tett med våre fabrikker og når vi inngår nye samarbeid må alle signere vår Code of Conduct. Denne er basert på «International Labour Organization (ILO)» sine retningslinjer. Avtalen skal sørge for et godt arbeidsmiljø, uten barnearbeid, diskriminering eller avstraffelser. Den skal også sikre rettferdig lønn og en trygg arbeidsplass.

Vi stiller også krav til at fabrikker gjør tiltak for å minimere skadelige virkninger på menneskers helse og miljø. Dette inkluderer å redusere forurensning, fremme effektiv og bærekraftig bruk av ressurser som energi og vann, og minimere klimagassutslipp i produksjon og transport.

 

 

FABRIKKER OG LEVERANDØRER

Våre briller er produsert i Taiwan på en fabrikk med ISO og CE sertifiseringer. Her produseres alle delene til våre briller bortsett fra anti fog film, fotokromatisk linse, og emballasje. Vi prøver å ha få leverandører slik at vi har best mulig oversikt over vår verdikjede.

 

NORTHUG TEKSTILER

NORTHUG Tekstiler er produsert i Kina og Romania hos våre samarbeidsfabrikker. Dette er produsenter som alle har gjennomgått våre inspeksjoner. De er ISO eller BSCI sertifiserte og har forpliktet seg til å følge våre strenge etiske retningslinjer slik at du som forbruker skal føle deg trygg på at produktene er produsert under etisk forsvarlige forhold. Mye av de tekniske materialene er laget i polyester og her prøver vi, der vi klarer, å benytte resirkulerte materialer. Med dette gir vi nytt liv til brukte plastflasker og reduserer uttak av ny plast. Vi vil kontinuerlig jobbe for at større del av kolleksjonen er med resirkulerte eller økologiske materialer. Vi merker i dag kun de produktene med vårt resirkulert merke som er fremstillet med mer enn 70% resirkulerte materialer. Alle produktene er trygge produkter gjennom at de er fremstilt i henhold til Reach-forskriftene (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals).

Your cart

×
Select Language